O nás

Soňa Smolková Syřínková

Po absolutoriu psychologie (FF UP Olomouc) jsem nastoupila jako klinická psycholožka a psychoterapeutka v  PL Opava. Během tohoto svého působení jsem také pracovala jako terapeutka v Krizovém a poradenském centru. Po přestěhování do Olomouce jsem nastoupila do psychologické ambulance při SPEA Olomouc, kde jsem zároveň spoluzakládala a vedla denní stacionář. Poté jsem několik let provozovala soukromou psychologickou a psychoterapeutickou ambulanci.

Posledních 10 let se věnuji vedení seminářů zaměřených na osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti.

Renata Valová

Jsem lektorkou firemní kultury, školím prezentační a komunikační dovedností a jsem individuální
systemický kouč s prvky NLP (neurolingvistické programování). Devět let vedu semináře zaměřené na
osobnostní rozvoj a ženské skupiny. Realizuji vzdělávací kurzy pro učitele.
Vystudovala jsem (Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc) obor Speciální biologie a ekologie a
Pedagogickou fakulta UP v Olomouci obor didaktika biologie (státní zkouška z psychologie). Mám
kompletní výcviky v NLP – Neurolingvistickém programování.